HET EXTRA CONTACTMOMENT ADOLESCENTEN

Eigentijds. Lokaal. Op maat.

1
Cover
2
Voorwoord
3
Over het project én de resultaten
4
Nut en noodzaak van contact
5
Mooi samenspel scholen, leerplicht en JGZ
6
Contactmoment op maat als impuls voor vernieuwing
7
De effectiviteit van interventies
8
Jongeren hebben de regie in nieuwe methodiek
9
Zes lessen uit de praktijk
10
Maatwerk overal in Nederland
11
Succesvolle digitale ondersteuning met Jouw GGD
12
Implementatie contactmoment afgerond. En nu?